Евтим Костадинов - председател на Комисията по досиетата в Полиграф +

13.03.2015 | 12:31

Картончета, досиета, военни архиви - кой ги пази по закон ?