Георги Ангелов, Денят Он Ер, 12.03.2015г.

12.03.2015 | 21:24

Георги Ангелов за ръста на българския износ, увеличен от възстановяването на европейската икономика