Иновативни методи за обучение -

12.03.2015 | 08:51

проф. Тодорка Костадинова, зам.-ректор по международното сътрудничество, акредитация и качество в МУ Варна