О.р. ВМС кап. I ранг Васил Данов с експертен анализ "Как се справя България със съюзническите си задължения

06.03.2015 | 13:46

О.р. ВМС кап. I ранг Васил Данов с експертен анализ "Как се справя България със съюзническите си задължения !