БФБ - пазар на крайностите

06.03.2015 | 10:57

Коментар на Делян Петришки от България Он Ер и Димитър Вучев от Investor.bg