Free Sofia Tour - безплатните обиколки на София - в Инвестбук

19.02.2015 | 08:00

Как се роди идеята за безплатни обиколки на София.

Олицетворение ли е на иновативен бизнес модел?

Как се финансира и промени ли се нещо в това отношение с времето?

Кристиан Митов, Радина Петришка - гости в Инвестбук с Дориана Ранкова на 18 февруари 2015
Всъщност това ли е първото, което питат туристите, за да се чувстват в сигурни ръце?