Авиошоу 14.2.2015

15.02.2015 | 20:00

2015 - перспективите за Airbus.