Излизането на Гърция от еврото е негативно за Азия: Улрих

10.02.2015 | 13:59