Стамен Янев за плановете на БАИ за 2015г.

04.02.2015 | 12:47

Стамен Янев, изп. директор на БАИ