Какво е състоянието световната икономика към началото на 2015 година?- Втора част

02.02.2015 | 10:19