Председателката на Сметната палата Лидия Руменова пред Полиграф

26.01.2015 | 17:14

Истината на г-жа Лидия Руменова - председател на Сметната палата за мотивацията на приетите, с гласовете на управляващите  в парламента, промени  в Закона за Сметната палата