Спредът в доходностите на британските и немските ДЦК

20.01.2015 | 13:29

Коментар на Марк Бартън от Bloomberg за рубриката Bart Chart