Страните извън ОПЕК ще свият добива на петрол

16.01.2015 | 18:05

Ниските цени на петрола ще принудят страните производителки извън ОПЕК да намалят добивания от тях петрол, смятат от МАЕ. Означава ли това, стабилизиране на цените?