Десант на висши западни политици в България

16.01.2015 | 12:00

Експертът по геополитика и сигурност проф. Йордан Начев анализира значението и последиците от десанта на западни политици в България в рамките на няколко дни през януари 2015 г.