Очаквано разочарование от ЕЦБ другата седмица

14.01.2015 | 08:42