Медта поевтиня до под 6000 долара за тон

13.01.2015 | 14:41

Коментар на Марк Бартън от Bloomberg в рубриката Bart Chart