Корман Исмаилов: Диалогът между партиите в управлението не е достатъчен

12.01.2015 | 22:21