Валутните пазари през 2015г. - 2 част 12.01.2015

12.01.2015 | 09:55

Кирил Гарчев, гл. дилър в Bulbrokers и Тихомир Каунджиев, финансов анализатор и инвестиционен консултант в отдел „Инвестиционно банкиране” на Бета Корп. Веселин Моров, Реал Финанс