ЕС търси намаляване на парниковите газове с 40% до 2030 г. спрямо 1990 г.

20.12.2014 | 12:25