Ефективно управление на заинтересованите страни, Boom&Bust, цялото предаване (14.12.2014)

14.12.2014 | 19:59

Гост: Христиан Даскалов, експерт към съвета за наука, технологии и иновации на Столична община.
СКАЙП: Кристиан Михайлов, ментор в ABLE Mentor.