Социалната държава през очите на здравеопазването и малцинствата? Boom&Bust, част 1.1 (14.12.2014)

14.12.2014 | 19:41

Гости: доц. Анна Кръстева, преподавател в НБУ, и проф. Ивайло Търнев, председател на Фондация "Здравни проблеми на малцинствата"