До 2,6 млрд лв разплатени средства по ОПРР

12.12.2014 | 17:00