Пазарите в Денят, Кузман Илиев, 11.12.2014

11.12.2014 | 21:22