Инфлацията в Китай се забави - валутен коментар 10.12.2014

10.12.2014 | 12:24