Румен Овчаров за последиците от спирането на проекта Южен поток

06.12.2014 | 11:43