Бъдещето на Microsoft е в облака: Глийсън IHS

04.12.2014 | 15:17