ТЕЦ "Варна" като инвестиция и важна балансираща мощност

02.12.2014 | 17:28

Минчо Минчев, изп. директор на ТЕЦ Варна, с коментар защо Централата не отговаря на европейските екоизисквания