ОПОС - какво печелим и какво губим - част 2

26.11.2014 | 16:53

Теодора Павлова, член на УС на БАКЕП, с коментар за новия програмен период за ОПОС  2014-2020 година. Предизвикателства и необходимост.