Как цесиите в КТБ ще изменят масата на несъстоятелността?

24.11.2014 | 21:57