ЕС заделя 26 милиарда долара за рискови инвестиции

24.11.2014 | 19:28

Нейра Чехич, Bloomberg