Германското бизнес доверие с неочакван ръст

24.11.2014 | 19:25

Нейра Чехич, Bloomberg