Филип Шоу за изказването на Драги

21.11.2014 | 16:06

Коментар на главният икономист на Investec Securities