Alibaba набра 8 милиарда чрез продажба на облигации

21.11.2014 | 11:31

Коментар на Сю Кийнън от Bloomberg