Английските централни банкери се опасяват от забавяне на инфлацията

19.11.2014 | 18:09

Английските централни банкери се опасяват все повече от забавяне на инфлацията в Кралството. Протоколът от последното заседание на комисията по парична политика на Английската централна банка показва, че 7 от членовете й са гласували за задържане на сегашните рекордно ниски лихвени нива. Само двама от централните банкери са изразили готовност за вдигане на лихвите. Нейра Чехич от Bloomberg коментира решенията от последната среща на Банката на Англия.