Виждаме невероятен тренд към ръст в авиоиндустрията: Scoop CEO

17.11.2014 | 12:51