Виктор Папазов за прехода през призмата на капиталовия пазар у нас

10.11.2014 | 23:48

Виктор Папазов, бивш дългогодишен изпълнителен директор и председател на БФБ, с коментар за прехода от планова към пазарна икономика. Сравнение на развитието на БФБ с фондовите борси на другите бивши членки на СИВ.