Предизвикателствата пред четворната коалиция – Boom&Bust част 3 (09.11.2014)

09.11.2014 | 22:04

Любомир Стефанов, преподавател в НБУ и проф. Стефан Колев, преподавател в университета в Цвикау, Германия, за политическия ребус, баланса на силите в пъстрата коалиция между партии с различен идеологически профил. Или реалността на българската политическа сцена.