Американският потребител като двигател на световната икономика

04.11.2014 | 12:40

Коментар на Ник Гартсайт, инвестиционен директор на JPMorgan Investmen management