Сингапур пуска балон-радар от 2015

03.11.2014 | 11:06

Коментар от Сингапур на Хаслинда Амин от Bloomberg