Ръст на сенчестото банкиране в световен мащаб през последната година

31.10.2014 | 12:31