25 банки от 130 банки от еврозоната, подложени на стрес тест, са се провалили на изпита

26.10.2014 | 15:21