Движението на "Индекса на страха"

24.10.2014 | 10:24

Джон Доусън от Bloomberg коментира движението на VIX индекса, който измерва волатилността на пазара за акции