Европейските средства в земеделието и ВиК сектора: Инвестбук 20.10.2014

21.10.2014 | 10:00

Инвестбук с Дориана Ранкова на 20 октомври 2014.

Гости:

1. Инж. Иван Иванов, председател на Българската асоциация по водите /БАВ/ за одита на ЕК по разплащането на средства по ОП Околна среда.

ЕС- Европейски фонд за регионално развитие- ОП Околна среда 2007-2013- Съвместна рубрика на телевизия България он ер.

2. Кметът на Община Завет Ахтер Велиев разказва за ползите от мярка 322.

Съвместна рубрика на телевизия България он ер с МЗХ за опита на бенефициенти про ОП Развитие на селските райони.