представители на гражданския съвет на РБ в дискусия в Полиграф за възможните коалиции и коалиционните отговорности

18.10.2014 | 22:00