Консолидацията на пазара за акции

17.10.2014 | 12:19

Коментар на Ричард Харис, гл. изп. дир. на Port Shelter Investment Management