Разногласия във вижданията на Драги и Шойбле

10.10.2014 | 16:58

Европейската централна банка ще публикува резултатите от безпрецедентната проверка на състоянието на балансите на банките на 26 октомври. С това ще бъде сложен краят на едногодишното разследване, пише Bloomberg. По този начин финансовата институция ще пристъпи към осъществяването на единен надзор над кредитните институции. Оценката ще покаже дали 130 от най-големите банки в еврозоната преминават първоначалния сондаж по отношение на качеството на активите им и тяхната устойчивост на икономически шокове. ЕЦБ ще поеме надзорните функции над около 120 от най-големите трезора на 4 ноември. Междувременно противоречията във вижданията на президента на ЕЦБ Марио Драги и германския финансов министър Волфганг Шойбле относно монетарната политика се задълбочават още повече. Подробностите ще научим от Нейра Чехич от Bloomberg.