Абеномиката още не е започнала

08.10.2014 | 12:55

Коментар на Уилям Песек, Bloomberg