Онлайн ритейлърът Flipcart направи продажби за $100 за 10ч.

07.10.2014 | 11:19