Очакванията на едрия бизнес от новата власт

05.10.2014 | 12:10