Нуждите от безопасност в предприятието

25.09.2014 | 19:31

Нейко Нейков, управител на Тийм Превент България, за безопасността в предприятията и проблемите на службите по трудова медицина.